नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation


सम्पर्क

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन : ४२०००५५, ४२११८६०, ४२०००५८, ४२११७८१
फ्याक्स : ४२११७५४

पछिल्लो समाचारहरु


कार्य विभाजन

प्रधान मन्त्री एवं मन्त्री

सुशिल कोइराला

फोन नं. : ४२०००५५


सचिव

श्रीधर गौतम

फोन नं. : ४२११८६०

फ्याक्स : ४२११७५४

ईमेल : sureshman1@yahoo.com


सह-सचिव

सुरेश प्रधान

योजना तथा गरिबी निवारण महाशाखा

फोन नं. : ४२०००५८

ईमेल : suresh.pradhan74@yahoo.com


सूचना अधिकारी

सानुकाजी देसार

प्रशासन शाखा

फोन नं. : ४२११६५७

ईमेल : skdesar@gmail.com

विस्तृत रुपमा