नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयGeneric placeholder image

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको परिचय

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेवसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ । नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) २०६९।२।५ को निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । मूलुकमा वढ्दै गएको सहकारीको लहर, नागरिकहरुको उत्सुकता तथा विश्व सहकारी आन्दोलनलाई सरकारले राम्रो सँग वुझि सहकारी र गरिवी निवारणको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकतामा राख्ने अर्जुनदृष्किा साथ मन्त्रालय गठन गरिएको हो ।.

विष्तृत »